Engineering Plastics Materials
TPU Chip、TPU Compound、Nylon6、Nylon66、PBT、PET、PP Chip
  Description
1. TPU塑膠粒 (TPU chip):南亞塑膠工業(股)公司
2. TPU 難燃 (Compound):符合 RoHS 及 UL-94 V-0
3. PBT、PET、 PA6、PA66 塑膠粒….等國內外各大廠化工產品進出口
  Import & Export of Chemicals
4. 工程塑膠 Nylon6、Nylon66、PBT、PET、PP等
5. 德國 SITRAPLAS :PC、PC+ABS等工程塑膠

Tel:+886-2-25981121 Fax:+886-2-25981151 e-mail:auspring@ms24.hinet.net
AUSPRING CO., LTD  4F-2,No.2.Minzu E.Rd.,Zhongshan Dist., Taipei City 104,Taiwan,R.O.C.